Κλωστή Κοπτοράπτη Λευκή

Κλωστή Κοπτοράπτη Λευκή

Κλωστή Κοπτοράπτη Λευκή

100% πολυεστερική κλωστή Νο 120

Κώνος 10000 γιάρδες