Εξωλκέας Διχάλων

Εξωλκέας Διχάλων

Εξωλκέας Διχάλων για απομάκρυνση διχάλων.

Ένα εργαλείο που απομακρύνει πολύ εύκολα συνδετήρες, δίχαλα και καμπαράδες.