Καρφιά

Καρφιά

Καρφιά Μικρά και Μεγάλα Πλατυκέφαλα, Ακέφαλα, Δίχαλα, Κοσκινόπροκες, Γυφτόκαρφα (Μαύρα) με το κιλό.